MONSTER มอนสเตอร์
หนังฝรั่ง

MONSTER มอนสเตอร์

เป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซาโอริ พบว่า มินาโตะ ลูกชายของเธอเริ่มมีพฤติกรรมแปลก ๆ ผู้เป็นแม่ของจึงเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกไปและค้นพบว่าคุณครูคือต้นตอของเรื่องราวทั้งหมด เธอจึงบุกเข้าไปถึงโรงเรียนเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อเรื่องราวเปิดเผยขึ้นมาต่อหน้าของผู้เป็นแม่ ความจริงอันน่าตกใจระหว่างคุณครูและเด็ก ๆ ก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *